Skatteverket folkbokföring

Folkbokföring | Skatteverket

När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du kontakta Skatteverket.

Att vara folkbokförd – Skatteverket

Att vara folkbokförd | Skatteverket

De flesta i Sverige är folkbokförda på rätt adress. Men att vara felaktigt …

Många av dina rättigheter och skyldigheter är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd

Flytt och folkbokföring – Skatteverket

Flytt och folkbokföring | Skatteverket

Meddela Skatteverket om en person, som inte bor hos dig, är folkbokförd på din adressSkatteverket utreder om det är något som behöver ändras i folkbokföringen.

Frågor och svar – Flyttning och folkbokföring

Folkbokförd på rätt adress – Skatteverket

Då kan Skatteverket bedöma var du ska vara folkbokförd, antingen på någon av adresserna du flyttar mellan, eller på en annan adress dit du har starkast …

Folkbokföringsdatabasen – Skatteverket

Folkbokföringsregistret | Skatteverket

Genom folkbokföringen får hela samhället tillgång till uppgifter om befolkningen. Uppgifter från folkbokföringen sprids till myndigheter och övriga delar av …

Information om folkbokföringssystemet

Rapportera felaktig folkbokföring – Skatteverket

Rapportera felaktig folkbokföring | Skatteverket

Kolla först om någon bör göra en flyttanmälan · Meddela oss om någon är felaktigt …

Så här meddelar du Skatteverket om någon är felaktigt bokförd på din egen adress eller på någon annan adress

Folkbokföring i Sverige – Skatteverket

Folkbokföring i Sverige | Skatteverket

I Sverige är det skattekontoren som har hand om folkbokföringsfrågor. Kontakta skattekontoret på den ort där du bor. Om det inte finns något skattekontor där …

Folkbokföringen avgör i vilken kommun du ska betala kommunalskatt. Den avgör också om du har rösträtt och möjlighet att få förmåner och kommunala bidrag.

Flyttanmälan (adressändring) | Skatteverket

Vi använder kakor (cookies). På skatteverket.se använder vi nödvändiga kakor för …

Flytta till Sverige – Skatteverket

Du som har flyttat till Sverige från ett annat land och som planerar att bo här …

Folkbokföringskontroller – Skatteverket

Folkbokföringskontroller | Skatteverket

I Skatteverkets uppdrag ingår att upprätthålla korrekta register inom folkbokföring. I folkbokföringen ingår uppgifter om bosättning, identitet och …

Här hittar du information om hur Skatteverket jobbar med folkbokföringskontroller.

Keywords: skatteverket folkbokföring, folkbokföring skatteverket, skatteverket göteborg folkbokföring